Pertanyaan Istiadat Konvokesyen UMK ke-13

 


Bil  Perkara  Rujukan /Hubungi
1 Sekretariat Konvokesyen

Bahagian Strategik dan Pentadbiran,

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

No. Telefon: 097797604/ 09-7797618

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK (PRASISWAZAH)

Pengurusan Jubah:

  • Pengambilan dan Pemulangan Jubah
  • Peraturan Pakaian dan Penampilan Graduan

 No. Telefon: 09-779 7613/7601

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lain-lain:

  • Sidang graduan
  • Senarai graduan
  • Sijil dan Transkrip
  • Surat Jemputan Graduan

 No. Telefon: 09-779 7614/ 7606

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (PASCASISWAZAH)

No. Telefon: 09-7717031 (Puan Rosmira binti Ayub)

No. Telefon: 09-7717145 (Puan Khadijah Al.Hassany Al Kubra Binti Abu Samah)

 E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

MALAYSIAN GRADUATE BUSINESS SCHOOL (MGSEB) (PASCASISWAZAH)

No. Telefon: 09-7717028

 E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PEMBAYARAN YURAN KONVOKESYEN

Seksyen Prasiswazah & Terimaan, Pejabat Bendahari

No. Telefon: 09-7717111 (UMK Kampus Kota)

No. Telefon: 09-7797657 UMK Bachok)

No. Telefon: 09-9477289 (UMK Kampus Jeli)

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UMK (SKPG)

Pusat Pembangunan Kerjaya dan Alumni, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni):

No. Telefon: 09-7797429 (Puan Nurul Ashikin binti Mohd Lukman

No. Telefon: 09-7797421 (Puan Ainsarah Binti Mushtari Nasution)

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

GAMBAR GRADUAN

Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu (PPI);

No. Telefon: 09-7797400 (Encik Mohamad Nur Fitry Hanif Bin Mohd Rahani)

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

LALUAN DAN TRAFIK

Pejabat Bahagian Keselamatan Bachok:

No. Telefon: 09-7797480 /09-7797375 

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(1 Vote)