Selamat Datang ke Laman Web Konvokesyen UMK

         

Pengambilan Sijil dan Transkrip

PENGAMBILAN SIJIL DAN TRANSKRIP

 1. Graduan akan dimaklumkan mengenai pengambilan Sijil & Transkrip sebelum perarakan masuk ke dalam Dewan Konvokesyen.
 2. Graduan perlu menghantar salinan borang Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) sebelum mengambil Sijil dan Transkrip.
 3. Graduan boleh mengambil Sijil & Transkrip masing-masing pada tarikh, masa dan tempat sepertimana berikut:

Tarikh/ Masa

Tempat

23 - 25 November 2022

9.00 pg hingga 5.00 ptg

Bilik Sijil & Transkrip (Bilik Seminar 3), Aras 2, Bangunan Kompleks Akademik, Dewan Tuanku Canselor, UMK Bachok

Nota: Selepas pada tarikh ini graduan boleh datang berurusan di Pejabat Bahagian Pentadbiran Akademik, Aras 2, Dewan Tuanku Canselor, UMK Bachok.

 

WAKIL MENGAMBIL SIJIL DAN TRANSKRIP 

Sila bawa bersama perkara-perkara seperti berikut:

 1. Borang Pengambilan dan Pemulangan Pakaian Konvokesyen (salinan pejabat).
 2. Kebenaran untuk wakil mengambil Sijil & Transkrip di Bahagian Pentadbiran Akademik, Aras 2, Dewan Tuanku Canselor, UMK Bachok dan kemukakan maklumat-maklumat seperti berikut:
 • Borang UMK(K)001 - Kebenaran Wakil Mengambil Sijil & Transkrip Bagi Pihak
 • Salinan Kad Pengenalan / MyKad / Pasport Graduan / Kad Pelajar.
 • Salinan Kad Pengenalan / MyKad / Pasport Wakil (jika mewakilkan).

          (Nota: ibu bapa, adik beradik, staf dan pelajar UMK sahaja)

 • Borang Pengambilan dan Pemulangan Pakaian Konvokesyen (yang telah disahkan).
 • Salinan Slip Bayaran Bank / Resit Rasmi Pembayaran Yuran Konvokesyen (Bagi Graduan yang mendaftar pengajian SEBELUM sesi 2014/2015 sahaja).
 • Slip Pengesahan Kajian Pengesanan Graduan (jika diperlukan)

**Nota: Tanpa Borang UMK(K)001 dan maklumat seperti di atas, Sijil & Transkrip tidak akan diserahkan kepada wakil.

 

 SIJIL DAN TRANSKRIP MELALUI POS

 1. Sijil & transkrip boleh dihantar melalui pos setelah memenuhi perkara-perkara berikut:
 • Mengisi dan menghantar Borang Kebenaran Mengepos Sijil & Transkrip - Borang UMK(K)002 bersama-sama maklumat di Perkara 5(e)(i) kepada Bahagian Pentadbiran Akademik, Aras 3, Blok Akademik & Pentadbiran (BAP), UMK Bachok, selepas satu (1) minggu Istiadat Konvokesyen selesai.
 • Caj pengeposan Sijil & Transkrip adalah seperti berikut:

RM20.00 - bagi Graduan yang tidak hadir ke Istiadat Konvokesyen

RM10.00 - bagi Graduan yang hadir ke Istiadat Konvokesyen.

 

PENAHANAN SIJIL DAN TRANSKRIP

Sijil & transkrip tidak akan diserahkan sekiranya graduan masih:

 • Tidak menjelaskan bayaran Konvokesyen (bagi Graduan yang mendaftar pengajian SEBELUM sesi 2014/2015 sahaja); atau
 • Belum memulangkan pakaian konvokesyen; atau
 • Belum memulangkan buku-buku Perpustakaan; atau
 • Belum memulangkan barang-barang atau alatan lain yang dipinjam dari mana-mana Fakulti / Jabatan / Bahagian / Unit di Universiti; atau
 • Belum mengisi Borang Kajian Pengesanan Graduan.

Nota: Sekiranya pembayaran atau penyerahan sudah dibuat, sila bawa resit pembayaran atau bukti serahan.

 

SIJIL DAN TRANSKRIP HANYA DIKELUARKAN SEKALI SAHAJA OLEH PIHAK UNIVERSITI

(3 Votes)