Selamat Datang ke Laman Web Konvokesyen UMK

         

Hubungi Kami

 

Bil  Perkara  Rujukan /Hubungi
1

Pertanyaan Majlis dan Raptai Konvokesyen

Sekretariat Konvokesyen;

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Hubungi talian:09-779 7603/ 7611/ 7604

e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Bahagian Pentadbiran Akademik (Prasiswazah) bagi urusan:

  • Sidang graduan
  • Pengambilan dan Pemulangan Jubah
  • Peraturan Pakaian dan Penampilan Graduan
  • Pas masuk graduan
  • Sijil dan Transkrip

Pengambilan dan Pemulangan Jubah

Hubungi talian: 09-779 7608/ 7612/ 7605

Peraturan Pakaian dan Penampilan Graduan

• Sidang graduan

• Pas masuk graduan

• Sijil dan Transkrip

Hubungi talian:09-779 7614/ 7613/ 7606

3

Pusat Pengajian Siswazah (Pascasiswazah)

Puan Rosmira binti Ayub di talian: 09-7717031

Puan Khadijah Al.Hassany Al Kubra Binti Abu Samah di talian: 09-7717145

Encik Muhammad Firdaus bin Hamid di talian: 09-7717144

4

Malaysian Graduate Business School (MGSEB)

Talian: 09-7717028

e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Pembayaran Yuran konvokesyen

Seksyen Prasiswazah & Terimaan, Pejabat Bendahari melalui talian telefon seperti berikut:

UMK Kampus Kota : 09-7717111

UMK Bachok : 09-7797657

UMK Kampus Jeli : 09-9477289

e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Kajian Pengesanan Graduan UMK

Pusat Pembangunan Kerjaya dan Alumni, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni):

Encik Abdul Khairul Azry Bin Abdul Rahman di talian: 09-771704

Puan Nurul Ashikin binti Mohd Lukman di talian: 09-7797429

Puan Ainsarah Binti Mushtari Nasution di talian: 09-7797421

Puan Siti Aishah binti Mokhtar melalui talian:

09-7797421

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Laluan dan trafik

Bahagian Keselamatan UMK di talian:

09-9477000/ 09-7797375

8

Gambar Graduan

Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu (PPI); Encik Mohd Safuan Bin Mohd Azam di talian: 09-7797296 E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(1 Vote)