Pakaian Yang Perlu Diambil:
 Setiap Graduan dikehendaki mengambil satu (1) set pakaian Konvokesyen secara pinjaman dari Universiti seperti berikut :

 

Bidang Pengajian

Jenis Pakaian Konvokesyen

Ijazah Doktor Falsafah

i. Jubah
ii. Bonnet
iii. ‘Hood’

Ijazah Sarjana

i. Jubah
ii.’Mortar Board’
iii. Hood

Ijazah Sarjana Muda

 


Pengenalan Fakulti/Warna Hood (bagi Graduan Pasca Ijazah & Ijazah Pertama)

Setiap fakulti mempunyai warna hood hadapan yang berbeza di antara satu sama lain sepertimana berikut :

 

 • Pengambilan dan Pemulangan Pakaian Konvokesyen
  • Berikut adalah perkara yang perlu dikemukakan semasa pengambilan pakaian konvokesyen :
   • Salinan Surat Jemputan Graduan
   • Slip Bayaran Bank/Resit Rasmi Pembayaran Yuran Konvokesyen
   • Slip Bayaran Yuran Tertunggak (jika ada)
   • Salinan Kad Pengenalan/MyKad?Passport (Jika wakil)
   • Slip Pengesahan Kajian Pengesanan Graduan
   • Cetakan maklumat peribadi daripada Portal e-Graduasi di laman url seperti berikut http://egraduasi.umk.edu.my

 

 • Tarikh, masa dan tempat Graduan menguruskan pengambilan dan pemulangan pakaian Konvokesyen adalah sepertimana berikut :

 

 

 


Graduan boleh mewakilkan kepada orang lain untuk urusan pengambilan pakaian Konvokesyen dengan menggunakan surat wakil seperti di Borang UMK(K)003.  Borang ini hendaklah dibawa oleh wakil tersebut bersama-sama Perkara 4(e)(i)

 • Walau bagaimanapun, wakil hanya dibenarkan untuk mengambil dua (2) set pakaian Konvokesyen sahaja (termasuk untuk diri sendiri) dalam satu-satu masa.
 • Denda Kelewatan Pemulangan Pakaian Konvokesyen
  • Denda akan dikenakan sebanyak RM10.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh) sehari mengikut bilangan hari bekerja sekiranya graduan gagal memulangkan pakaian tersebut dalam tempoh masa yang diberikan sehinggalah penyerahan dibuat.  Kegagalan menjelaskan pembayaran, Ijazah Graduan akan ditahan sehingga pembayaran diselesaikan.  Sila pastikan setiap pembayaran dibuktikan dengan resit.
 • Pengubahsuaian/Kehilangan/Kerosakan Pakaian Konvokesyen
  • Graduan tidak dibenarkan sama sekali membuat pengubahsuaian seperti menjahit lengan atau mengubah kadar labuh ke atas pakaian Konvokesyen UMK.  Sebarang pengubahsuaian yang telah dibuat tanpa kebenaran dari pihak Universiti akan dikenakan denda.
  • Graduan adalah diminta untuk menyelesaikan bayaran denda terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan Ijazah.  Pembayaran hendaklah dibuktikan dengan resit.
  • Pakaian Konvokesyen yang rosak atau hilang akan dikenakan bayaran gantirugi mengikut kadar seperti berikut:

Bidang Pengajian

Jubah

‘Bonnet/ Mortarboard’

Hood

Ijazah Doktor Falsafah

RM350.00
RM50.00
RM90.00

Ijazah Sarjana

Ijazah Sarjana Muda

 

#Bayaran denda adalah tertakluk kepada pindaan.

#Kerosakan pada pakaian konvokesyen adalah termasuk koyak pada jubah/mortarboard/bonnet/hood, kerosakan songket, kerosakan zip dan sebagainya.

 

 

 Sila rujuk Peraturan Pakaian untuk maklumat lanjut.

 

 

Contoh Pakaian Konvokesyen.

Ijazah Sarjana Muda
Ijazah Sarjana
 
Ijazah Doktor Falsafah