Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa),
Bahagian Pentadbiran Akademik,
Universiti Malaysia Kelantan, 
Kampus Bachok,
Beg Berkunci No.01,
16300, Bachok, Kelantan

TEL : 09-7797013/7004/7010/7014/7023/7026/7011
FAKS : 09-7797002