Syarat Penyertaan Graduan dan Bayaran

  •  *Pengesahan kehadiran graduan hendaklah dibuat secara atas talian di http://egraduasi.umk.edu.my . Tarikh tutup untuk pengesahan kehadiran adalah sebelum atau pada 16 Oktober 2019.
  • Graduan yang tidak menghadiri Istiadat Konvokesyen akan dikenakan kadar bayaran yuran yang sama seperti graduan lain.  Slip Bayaran Bank / Resit Rasmi mesti diserahkan semasa hendak mengambil Sijil & Transkrip masing-masing.  Kadar bayaran yuran Konvokesyen adalah seperti berikut :.

Peringkat Pengajian

Kadar Yuran (RM)

Catatan

Sarjana / Doktor Falsafah

270.00

 

Sarjana Muda

220.00

Bagi Graduan yang mendaftar pengajian SEBELUM sesi 2014/2015 sahaja

 

  • Bayaran Konvokesyen hendaklah dibuat atas nama ‘UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN’, No. Akaun : 03036010016919 di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)      dengan menggunakan Slip Deposit Tunai / Deposit Cek / Pembayaran Bil. 
  • Sekiranya kemudahan Bank Islam Malaysia Berhad tiada/sukar diperolehi, pelajar boleh membuat bayaran melalui Bank Draf/Kiriman Wang atas nama ‘UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN’.  Bank Draf/Kiriman Wang tersebut hendaklah diserah/dihantar/diposkan kepada pihak Universiti dengan menggunakan alamat seperti berikut:-

Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
Pejabat Bendahari
Universiti Malaysia Kelantan
Aras 1 Bahagian Canselori
16300 Bachok
NEGERI KELANTAN DARUL NAIM

  •  Nota :
    • Setiap pembayaran hendaklah dibuktikan dengan Resit Rasmi. 
    • Sila bawa Slip Bayaran Bank/Resit Rasmi semasa mengambil pakaian Konvokesyen.
  • Jika terdapat sebarang masalah mengenai urusan pembayaran, sila hubungi Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar, Pejabat Bendahari melalui talian telefon seperti :

        UMK Kampus Kota : 09-771  7111 
        UMK Bachok            : 09-779 7657
        UMK Kampus Jeli    : 09-947 7289