Panduan Pengambilan / Penghantaran Jubah

  •  Mengisi maklumat peminjaman jubah secara atas talian di link  http://mboard.umk.edu.my/erobe/
  •  Sila login menggunakan no. matrik dan kata laluan no. kad pengenalan