Ibu Bapa / Tetamu

  • Ibu bapa / tetamu diminta untuk menghormati istiadat yang sedang berlangsung dengan tidak membuat bising atau menganggu keharmonian istiadat.
  • Ibu bapa / tetamu juga dilarang meninggalkan dewan semasa Istiadat Konvokesyen sedang berlangsung. 
  • Tetamu/ anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun adalah tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan Konvokesyen.
  • Semasa istiadat sedang berlangsung, ibu bapa / tetamu adalah dilarang mengambil gambar di dalam Dewan Konvokesyen.