Kajian Pengesanan Graduan

  • Kementerian Pengajian Tinggi menjalankan Kajian Pengesanan Graduan sebagai satu usaha meningkatkan tahap jaminan kualiti perkhidmatan serta sistem pendidikan tinggi Negara. Sehubungan dengan itu, semua Graduan diminta mengisi borang kajian tersebut secara on-line di http://graduan.mohe.gov.my
  • Graduan yang telah mengisi borang kajian tersebut perlulah mencetak slip pengesahan dan menyerahkannya kepada urusetia sebelum mengambil pakaian konvokesyen.  Kegagalan mengisi borang kajian ini akan mengakibatkan sijil dan transkrip graduan ditahan.
  •  Bagi Graduan yang tidak menghadiri Istiadat Konvokesyen dan memohon supaya Sijil & Transkrip diposkan, sila rujuk Perkara 10. A. iv. (m/s 14 - Buku Panduan Konvokesyen ).
  •  Sijil & Transkrip akan ditahan sekiranya Graduan tidak mengisi borang kajian tersebut dengan lengkap (tertakluk kepada pindaan).
  •  Sistem Kajian Pengesanan Graduan IPTA boleh dicapai mulai Sistem Kajian Pengesanan Graduan IPTA boleh dicapai sebulan sebelum tarikh Konvokesyen dan akan ditutup satu (1) minggu selepas tarikh Konvokesyen.
  •  Sebarang pertanyaan mengenai Kajian Pengesanan Graduan, sila hubungi Puan Nurul Ashikin Binti Mohd Luqman di Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni melalui talian 09-7797421 atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.